Iceows 4.2b

Okno z zawartością pliku skompresowanegoOkno konfiguracji IceowsWłaściwości pliku skompresowanego
 

Iceows jest programem do kompresji plików. Powstał kilka lat temu zastępując aplikację ArjFolder, która była nakładką na popularny niegdyś program do kompresji Arj. ArjFolder zawierał również moduł kompresji ZIP dzięki czemu był programem bardziej uniwersalnym. Program ten w wersji 3.5 został przetłumaczony na język polski. Autor programu, Raphael Mounier postanowił rozszerzyć go o większą funkcjonalność co nastąpiło na jesieni 2001 roku. Program zmienił nazwę na Iceows, a jego podstawowym formatem kompresji stał się ICE. Obecnie dostępna jest wersja 4.2b tego programu w polskiej wersji językowej, razem z przetłumaczoną pomocą.

Podstawowe cechy:

 • Interfejs zintegrowany z Eksploratorem Windows 95/98/NT4.0/2000/XP
 • Pełne wsparcie dla funkcji "przeciągnij i upuść"
 • Menu kontekstowe wywoływane prawym przyciskiem myszki
 • Tworzenie archiwów ICE, ZIP oraz ARJ
 • Rozpakowywanie plików ICE, ARJ, ZIP, GZIP, TAR, CAB, IMP, LHA, LZH, LZS, RAR, ACE, PK3, Mime, UUEncode, XXEncode, Macintosh BinHex, Base64, JAR, WAR, EAR, BFL (Colin McRae Rally 2), IMP, bz2 (bzip2), tbz i tbz2 (TAR bzip2)
 • Obsługa archiwów wielodyskowych dla formatów ICE, ARJ, RAR, ACE
 • Zabezpieczanie hasłem i dodawanie komentarzy dla plików ICE, ARJ i ZIP
 • Ochrona danych podczas kompresji programem ARJ32
 • Okno z właściwościami dla plików ICE, ARJ, ZIP, GZIP, TAR, MS-CAB, IMP, LHA, LZH, LZS, RAR, ACE, PK3 (Quake 3), Mime, UUE, XXE, B64, HQX, JAR
 • Rozpakowywanie zagnieżdżonych archiwów
 • Zamiana archiwum na folder (bez rozpakowania tego archiwum)
 • Szybki podgląd plików (Windows 95/98)
 • Przywracanie struktury katalogów, atrybutów i czasu ostatniej modyfikacji plików
 • Testowanie plików ICE, ARJ, ZIP, RAR i ACE
 • Tworzenie archiwów samorozpakowujących dla ARJ i ICE
 • Możliwość tworzenia plików weryfikacji SFV
 • Funkcja "Skompresuj i wyślij e-mailem"
 • Wielojęzyczny interfejs – Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski, Portugalski (Brazylijski), Hiszpański, Chiński, Hebrajski, Ukraiński, Szwedzki
 • Pomoc w języku polskim

Obsługa programu

Tym co wyróżnia Iceows od innych programów do kompresji plików jest to, że integruje się z Eksploratorem Windows. Nie ma tu typowego okna programu, gdyż Iceows do wyświetlenia zawartości archiwum wykorzystuje systemowy Eksplorator Windows. Nie jest to integracja stuprocentowa, ponieważ standardowo nie możemy wyświetlać zawartości pliku skompresowanego w tym samym oknie Eksploratora Windows. Tworzone jest nowe okno, a w nim widoczna jest cała zawartość archiwum. Napisałem "standardowo", ponieważ w Iceows autor wprowadził tzw. Folder Iceows, który umożliwia pracę w taki sposób, jakby archiwum było zwykłym folderem.

Iceows pozwala na pracę metodą przeciągnij i upuść. Możemy przeciągając pliki myszką dodawać je do archiwum, jak i rozpakowywać. W związku z tym, że program korzysta z dobrodziejstw Eksploratora Windows, to jego menu kontekstowe wywoływane prawym klawiszem myszki jest bardzo rozbudowane. Możemy przy jego pomocy tworzyć archiwa na wiele sposobów. Poczynając od domyślnego skompresowania do plików typu "*.ice" oraz "*.zip", poprzez tworzenie pliku weryfikacji "*.svf" (kontrola CRC), a kończąc na tworzeniu archiwum z różnymi opcjami, definiowanymi w odpowiednim oknie. W najnowszej wersji programu autor wprowadził do menu kontekstowego funkcję "Skompresuj i wyślij e-mailem". Powoduje ona, że zaznaczone pliki poddawane są kompresji w formacie ICE, a następnie uruchamiane jest w programie pocztowym okno tworzenia nowej wiadomości z dołączonym skompresowanym plikiem.

Kliknięcie prawym klawiszem myszki na pliku skompresowanym powoduje rozwinięcie się bogatego w opcje menu kontekstowego. Opcje te pozwalają rozpakować archiwum na kilka sposobów. Menu kontekstowe posiada bardzo pożyteczną funkcję dla osób, które w swoim systemie posiadają już inny program do kompresji, który jest powiązany z plikami typu ZIP, RAR itd. Jest to opcja "Otwórz". Za jej pomocą możemy otworzyć archiwum używając programu Iceows, a nie domyślnej aplikacji powiązanej w systemie z tym plikiem. Funkcja ta przydaje się także w innych sytuacjach, jak choćby otworzenie pliku JAR, który domyślnie jest uruchamiany przez Javę.

Folder Iceows

Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę jest Folder Iceows. Aby go utworzyć należy w Eksploratorze Windows kliknąć prawym klawiszem myszki na pliku skompresowanym (ICE, ZIP lub ARJ), a następnie wybierać opcję "Konwertuj do folderu". Zniknie nam wtedy plik archiwum, a powstanie folder o takiej samej nazwie z ikoną w kolorze niebieskim. Zawartość folderu stanowią pliki, które wcześniej znajdowały się w pliku archiwum. W Folderze Iceows możemy dodawać pliki lub je usuwać metodą przeciągnij i upuść. Przy wykonywaniu tych operacji następuje pakowanie i rozpakowanie w czasie rzeczywistym. Trzeba tu zaznaczyć, że Folder Iceows to nadal archiwum, tyle że w postaci folderu, a nie pliku. Przy konwersji pliku spakowanego do Folderu Iceows nie następuje rozpakowanie. Taki folder, którego zawartość została poddana modyfikacji może zostać z powrotem zamieniony do postaci pliku. Robimy to poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na ikonie Folderu Iceows i wyborze opcji "Konwertuj do pliku". W porównaniu do otwartego, spakowanego pliku, Folder Iceows ułatwia manipulację plikami, które są w nim zawarte. Jest on widoczny w Eksploratorze Windows tak jak zwyczajne foldery. Jedynym wyróżnikiem jest jego ikona w kolorze niebieskim. Klikając na ten folder ujrzymy jego zawartość w tym samym oknie Eksploratora Windows, w którym się znajduje (chyba że w ustawieniach Eksploratora Windows zdefiniowaliśmy inaczej). Istnieje możliwość, aby po dokonaniu zmian w pliku, który znajduje się w folderze Iceows nastąpiło jego przepakowanie. Należy tę operację wykonać w szczególny sposób:

 1. Konwertujemy archiwum do folderu Iceows i otwieramy go.
 2. Edytujemy wybrany plik, który jest zawarty w tym folderze i zapisujemy zmiany.
 3. W oknie eksploratora z zawartością folderu Iceows klikamy przycisk "Wstecz" (NIE "W górę") – wtedy pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie zmian.

Formaty kompresji

Iceows tworzy archiwa w formatach ICE, ZIP i ARJ. Do tworzenia w formacie ARJ wymagana jest instalacja programu ARJ32 lub ARJ. Archiwa ICE i ARJ mogą być tworzone z podziałem na mniejsze części. Iceows pozwala również na konwersję plików typu ICE i ARJ do pliku samorozpakowującego się.

Domyślnym formatem kompresji w Iceows jest ICE. Umożliwia on bardzo dobrą kompresję wszelkiego rodzaju plików tekstowych i trzeba przyznać, ze robi to bardzo dobrze. W obecnej wersji programu autor wprowadził opcję tworzenia archiwum ciągłego (solid) co pozwala przy dużej ilości plików osiągnąć jeszcze większy stopień spakowania. Przy plikach binarnych poziom kompresji nie jest już tak dobry, jednak wystarczający. Minusem tej kompresji jest długi czas wykonywania tej czynności. Jeśli bardziej zależy nam na szybkości, to możemy kompresować używając formatu ZIP.

Podsumowanie

Iceows jest programem łatwym w obsłudze dzięki integracji z Eksploratorem Windows. Posiada bardzo dobry format kompresji ICE, który szczególnie dobrze sprawdza się przy kompresji plików tekstowych. Zaletą jest także to, iż możemy tworzyć archiwa w formatach ZIP i ARJ. Obsługuje bardzo dużą liczbę formatów dzięki czemu nie powinniśmy mieć problemu z ich rozpakowaniem. Dużym udogodnieniem jest Folder Iceows, który pozwala traktować archiwum ICE, ZIP lub ARJ jak zwykły folder. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż program jest darmowy, rozprowadzany na zasadzie licencji freeware, posiada polski interfejs i pomoc w języku polskim.

Iceows - program do kompresji plików

Iceows 4.2b

Okno z zawartością pliku skompresowanegoOkno konfiguracji IceowsWłaściwości pliku skompresowanego
 

Iceows jest programem do kompresji plików. Powstał kilka lat temu zastępując aplikację ArjFolder, która była nakładką na popularny niegdyś program do kompresji Arj. ArjFolder zawierał również moduł kompresji ZIP dzięki czemu był programem bardziej uniwersalnym. Program ten w wersji 3.5 został przetłumaczony na język polski. Autor programu, Raphael Mounier postanowił rozszerzyć go o większą funkcjonalność co nastąpiło na jesieni 2001 roku. Program zmienił nazwę na Iceows, a jego podstawowym formatem kompresji stał się ICE. Obecnie dostępna jest wersja 4.2b tego programu w polskiej wersji językowej, razem z przetłumaczoną pomocą.

Podstawowe cechy:

 • Interfejs zintegrowany z Eksploratorem Windows 95/98/NT4.0/2000/XP
 • Pełne wsparcie dla funkcji "przeciągnij i upuść"
 • Menu kontekstowe wywoływane prawym przyciskiem myszki
 • Tworzenie archiwów ICE, ZIP oraz ARJ
 • Rozpakowywanie plików ICE, ARJ, ZIP, GZIP, TAR, CAB, IMP, LHA, LZH, LZS, RAR, ACE, PK3, Mime, UUEncode, XXEncode, Macintosh BinHex, Base64, JAR, WAR, EAR, BFL (Colin McRae Rally 2), IMP, bz2 (bzip2), tbz i tbz2 (TAR bzip2)
 • Obsługa archiwów wielodyskowych dla formatów ICE, ARJ, RAR, ACE
 • Zabezpieczanie hasłem i dodawanie komentarzy dla plików ICE, ARJ i ZIP
 • Ochrona danych podczas kompresji programem ARJ32
 • Okno z właściwościami dla plików ICE, ARJ, ZIP, GZIP, TAR, MS-CAB, IMP, LHA, LZH, LZS, RAR, ACE, PK3 (Quake 3), Mime, UUE, XXE, B64, HQX, JAR
 • Rozpakowywanie zagnieżdżonych archiwów
 • Zamiana archiwum na folder (bez rozpakowania tego archiwum)
 • Szybki podgląd plików (Windows 95/98)
 • Przywracanie struktury katalogów, atrybutów i czasu ostatniej modyfikacji plików
 • Testowanie plików ICE, ARJ, ZIP, RAR i ACE
 • Tworzenie archiwów samorozpakowujących dla ARJ i ICE
 • Możliwość tworzenia plików weryfikacji SFV
 • Funkcja "Skompresuj i wyślij e-mailem"
 • Wielojęzyczny interfejs – Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski, Portugalski (Brazylijski), Hiszpański, Chiński, Hebrajski, Ukraiński, Szwedzki
 • Pomoc w języku polskim

Obsługa programu

Tym co wyróżnia Iceows od innych programów do kompresji plików jest to, że integruje się z Eksploratorem Windows. Nie ma tu typowego okna programu, gdyż Iceows do wyświetlenia zawartości archiwum wykorzystuje systemowy Eksplorator Windows. Nie jest to integracja stuprocentowa, ponieważ standardowo nie możemy wyświetlać zawartości pliku skompresowanego w tym samym oknie Eksploratora Windows. Tworzone jest nowe okno, a w nim widoczna jest cała zawartość archiwum. Napisałem "standardowo", ponieważ w Iceows autor wprowadził tzw. Folder Iceows, który umożliwia pracę w taki sposób, jakby archiwum było zwykłym folderem.

Iceows pozwala na pracę metodą przeciągnij i upuść. Możemy przeciągając pliki myszką dodawać je do archiwum, jak i rozpakowywać. W związku z tym, że program korzysta z dobrodziejstw Eksploratora Windows, to jego menu kontekstowe wywoływane prawym klawiszem myszki jest bardzo rozbudowane. Możemy przy jego pomocy tworzyć archiwa na wiele sposobów. Poczynając od domyślnego skompresowania do plików typu "*.ice" oraz "*.zip", poprzez tworzenie pliku weryfikacji "*.svf" (kontrola CRC), a kończąc na tworzeniu archiwum z różnymi opcjami, definiowanymi w odpowiednim oknie. W najnowszej wersji programu autor wprowadził do menu kontekstowego funkcję "Skompresuj i wyślij e-mailem". Powoduje ona, że zaznaczone pliki poddawane są kompresji w formacie ICE, a następnie uruchamiane jest w programie pocztowym okno tworzenia nowej wiadomości z dołączonym skompresowanym plikiem.

Kliknięcie prawym klawiszem myszki na pliku skompresowanym powoduje rozwinięcie się bogatego w opcje menu kontekstowego. Opcje te pozwalają rozpakować archiwum na kilka sposobów. Menu kontekstowe posiada bardzo pożyteczną funkcję dla osób, które w swoim systemie posiadają już inny program do kompresji, który jest powiązany z plikami typu ZIP, RAR itd. Jest to opcja "Otwórz". Za jej pomocą możemy otworzyć archiwum używając programu Iceows, a nie domyślnej aplikacji powiązanej w systemie z tym plikiem. Funkcja ta przydaje się także w innych sytuacjach, jak choćby otworzenie pliku JAR, który domyślnie jest uruchamiany przez Javę.

Folder Iceows

Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę jest Folder Iceows. Aby go utworzyć należy w Eksploratorze Windows kliknąć prawym klawiszem myszki na pliku skompresowanym (ICE, ZIP lub ARJ), a następnie wybierać opcję "Konwertuj do folderu". Zniknie nam wtedy plik archiwum, a powstanie folder o takiej samej nazwie z ikoną w kolorze niebieskim. Zawartość folderu stanowią pliki, które wcześniej znajdowały się w pliku archiwum. W Folderze Iceows możemy dodawać pliki lub je usuwać metodą przeciągnij i upuść. Przy wykonywaniu tych operacji następuje pakowanie i rozpakowanie w czasie rzeczywistym. Trzeba tu zaznaczyć, że Folder Iceows to nadal archiwum, tyle że w postaci folderu, a nie pliku. Przy konwersji pliku spakowanego do Folderu Iceows nie następuje rozpakowanie. Taki folder, którego zawartość została poddana modyfikacji może zostać z powrotem zamieniony do postaci pliku. Robimy to poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na ikonie Folderu Iceows i wyborze opcji "Konwertuj do pliku". W porównaniu do otwartego, spakowanego pliku, Folder Iceows ułatwia manipulację plikami, które są w nim zawarte. Jest on widoczny w Eksploratorze Windows tak jak zwyczajne foldery. Jedynym wyróżnikiem jest jego ikona w kolorze niebieskim. Klikając na ten folder ujrzymy jego zawartość w tym samym oknie Eksploratora Windows, w którym się znajduje (chyba że w ustawieniach Eksploratora Windows zdefiniowaliśmy inaczej). Istnieje możliwość, aby po dokonaniu zmian w pliku, który znajduje się w folderze Iceows nastąpiło jego przepakowanie. Należy tę operację wykonać w szczególny sposób:

 1. Konwertujemy archiwum do folderu Iceows i otwieramy go.
 2. Edytujemy wybrany plik, który jest zawarty w tym folderze i zapisujemy zmiany.
 3. W oknie eksploratora z zawartością folderu Iceows klikamy przycisk "Wstecz" (NIE "W górę") – wtedy pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie zmian.

Formaty kompresji

Iceows tworzy archiwa w formatach ICE, ZIP i ARJ. Do tworzenia w formacie ARJ wymagana jest instalacja programu ARJ32 lub ARJ. Archiwa ICE i ARJ mogą być tworzone z podziałem na mniejsze części. Iceows pozwala również na konwersję plików typu ICE i ARJ do pliku samorozpakowującego się.

Domyślnym formatem kompresji w Iceows jest ICE. Umożliwia on bardzo dobrą kompresję wszelkiego rodzaju plików tekstowych i trzeba przyznać, ze robi to bardzo dobrze. W obecnej wersji programu autor wprowadził opcję tworzenia archiwum ciągłego (solid) co pozwala przy dużej ilości plików osiągnąć jeszcze większy stopień spakowania. Przy plikach binarnych poziom kompresji nie jest już tak dobry, jednak wystarczający. Minusem tej kompresji jest długi czas wykonywania tej czynności. Jeśli bardziej zależy nam na szybkości, to możemy kompresować używając formatu ZIP.

Podsumowanie

Iceows jest programem łatwym w obsłudze dzięki integracji z Eksploratorem Windows. Posiada bardzo dobry format kompresji ICE, który szczególnie dobrze sprawdza się przy kompresji plików tekstowych. Zaletą jest także to, iż możemy tworzyć archiwa w formatach ZIP i ARJ. Obsługuje bardzo dużą liczbę formatów dzięki czemu nie powinniśmy mieć problemu z ich rozpakowaniem. Dużym udogodnieniem jest Folder Iceows, który pozwala traktować archiwum ICE, ZIP lub ARJ jak zwykły folder. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż program jest darmowy, rozprowadzany na zasadzie licencji freeware, posiada polski interfejs i pomoc w języku polskim.